คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PANASONIC รุ่น KX-TA308/616

0
1885
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PANASONIC รุ่น KX-TA308/616
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ PANASONIC รุ่น KX-TA308/616

PANASONIC รุ่น KX-TA308/616 ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็กรุ่นใหม่

ตู้สาขา PANASONIC รุ่น KX-TA308/616 ที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพมากมาย สามารถขยายได้ถึง 6 สายนอก 24 สายใน โดยเพิ่มแผงวงจร มีแผงวงจรตอบรับอัตโนมัติ แสดงหมายเลขโทรเข้า (Caller ID: ขึ้นอยู่กับชุมสาย) พิมพ์ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ออกมาได้เลย ต่อดนตรีเสียงพักสายภายนอก การใช้งานใกล้เคียงกับรุ่นกลาง KX-TD1232

ความคงทนอยู่ในระดับที่ใช้ได้ แต่มีแม้ว่าการเดินสายภายในต้องไม่มีปัญหา เพราะสัญญาณ KEY จะตัดถ้าสายช๊อต (ลัดวงจร)

Donwload คู่มือได้ที่นี่