TE Connectivity Roadshow 2013

0
983
TE Connectivity Roadshow 2013
TE Connectivity Roadshow 2013

G-net seminar – TE Connectivity Roadshow 2013

TE Connectivity Roadshow 2013 งานสัมมนาเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าในเขตภาคเหนือ พร้อมจัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยจากแบรนด์ TE Connectivity เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์