ซิสโก้จับมือ ฮาตาริ ไวร์เลส นำเสนอบริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลรูปแบบใหม่ บน “คลาวด์เซอร์วิส” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0
1802

ซิสโก้ และ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล (Digital Signage) ชั้นนำในประเทศไทย ร่วมกันนำเสนอบริการ ‘Hatari AdNet’ นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนคลาวด์เซอร์วิส โดยโซลูชั่นดังกล่าวประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการ ซึ่งทั้งหมดนี้นำเสนอในรูปแบบ ‘SaaS’ (Software as a Service) ลูกค้าจะได้รับบริการโดยไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์ฮารด์แวร์และซอฟตแวร์ใดๆทั้งสิ้น ด้วยค่าบริการรายเดือนในอัตราที่ต่ำ Hatari Adnet ยังช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่แปลกใหม่ ทำให้แบรนด์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ประเด็นสำคัญ

เทคโนโลยี Digital Signage ของซิสโก้ (Cisco® Digital Signage) และเทคโนโลยีของฮาตาริ ไวร์เลส ประกอบด้วยการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์, การแก้ไขตัดต่อและการโฮสต์, การจัดการหน้าจอ การจัดตารางเวลา การจัดการงานของผู้ใช้ การมอร์นิเตอร์และการรายงานแบบเรียลไทม์

รูปแบบการให้บริการ Hatari Adnet ช่วยให้องค์กรธุรกิจทุกขนาดสามารถเปลี่ยนจอแสดงผลให้กลายเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่าย (Point-Of-Sale Advertising) และการสร้างแบรนด์ โดยไม่จำเป้นต้องติดตั้งและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

 • สามารถใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร การฝึกอบรม และการแบ่งปันข้อมูล
 • ประโยชน์ทางธุรกิจที่จะได้รับจากการใช้บริการ Hatari AdNet มีดังนี้:
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยการจัดการระยะไกล
  • สร้างรายได้ให้กับลูกค้ารีเทลมากขึ้น โดยการเพิ่มโอกาสอย่างต่อเนื่องของยอดขาย
  • สามารถนำเสนอเนื้อหาข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องบนหลายหน้าจอพร้อมกันได้ พร้อมทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลางและการให้บริการตนเอง
 • การจัดการจากส่วนกลางและการปรับใช้คอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็วผ่านจอแสดงผลความละเอียดสูง (HD) และจอแสดงผลแบบทัชสกรีน สามารถส่งเนื้อหาหลากหลายรูปแบบไปยังหน้าจอที่เฉพาะเจาะจงตามเวลาที่กำหนด ทำให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสูงสุดและเจาะกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
 • สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนคลาวด์เซอร์วิสเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีหลายสาขาและทำหน้าที่เป็น “สื่อดิจิตอลภายนอกบ้าน” (digital-out-of-home network – DOOH network) เช่น สถานีรถไฟฟ้า ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศาลากลาง หน่วยงานท่องเที่ยว สาขาธนาคาร หรือสถานีขนส่ง
 • ฮาตาริ เป็นคู่ค้าที่ได้รับการรับรองจากซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย

 

คำกล่าวสนับสนุน:

 • คุณวิชัย วนวิทย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

“สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลของซิสโก้เป็นโซลูชั่นที่ธุรกิจทุกประเภทสามารถเปลี่ยนจอภาพดิจิตอลให้เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ซิสโก้และฮาตาริ ไวร์เลส ได้ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากบริการคลาวด์ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลที่พร้อมใช้งานในรูปแบบ SaaS ซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ช่วยให้องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเองและไม่ต้องอาศัยเงินจำนวนมากในการติดตั้ง รวมถึงการบริหารจัดการที่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ประหยัดต้นทุน เวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” “Hatari AdNet เป็นโซลูชั่นที่ประกอบด้วย

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการให้บริการ (SaaS) ทำให้ค่าธรรมเนียมการให้บริการรายเดือนอยู่ในอัตราที่ต่ำพร้อมการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซ่อนเร้น การบริการรูปแบบคลาวด์ช่วยให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพราะ Hatari Adnet ทำหน้าที่บริหารจัดการเนื้อหาคอนเทนต์ ผู้ใช้เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Digital Media Player เข้ากับเครือข่ายและเชื่อมต่อจอแสดงผลเท่านั้น ลูกค้าจะสามารถบริหารจัดการหรือปรับใช้เนื้อหาคอนเทนต์ได้ตามตารางเวลาที่กำหนดหรือใช้บริการจากทีม Hatari Adnet ก็ได้ โซลูชั่นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนคลาวด์เซอร์วิสนี้ทำให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง”

บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด เป็นร้านแฟล็กชิพสโตร์ค้าปลีก (Flagship Retail Store) ที่นำเสนอทางเลือกในการให้บริการสินค้าตกแต่งบ้านที่ทันสมัยรวมถึงความรู้ในการสร้างบ้านที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลบนคลาวด์เซอร์วิสในการเปลี่ยนรูปสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเดิมให้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลแบบทัชสกรีนบนคลาวด์เซอร์วิส เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายโดยการบริหารจัดการผ่านการรีโมท”

ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย จำกัด“ซิสโก้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการช่วยองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กปรับใช้โซลูชั่นใหม่และสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยคลาวด์เซอร์วิสที่สะดวกง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ซิสโก้ได้ประสานงานร่วมกับองค์กรต่างๆในการสร้าง Best Practices สำหรับเน็ตเวิร์ค ระบบรักษาความปลอดภัย แอพพลิเคชั่น และการจัดการเทคโนโลยี ด้วยการออกแบบเน็ตเวิร์คที่ผ่านการรับรอง ความสามารถของแอพพลิเคชั่นแบบบิวด์อิน การสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support) ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า เราเชื่อว่าความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะช่วยให้ฮาตาริ ไวร์เลส สามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างแน่นอน”